Üye, KARTALYORUM.COM sitesine üye olan ve belirtilen şartlar dahilinde siteyi kullanan gerçek kişidir. Üye, KARTALYORUM.COM üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata, yasalara ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye’nin KARTALYORUM.COM dahilinde yaptığı işlem ve eylemlere, yorum ve paylaşımlarına ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. KARTALYORUM.COM, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Üye’nin Hesabım Sayfası’na erişmek ve KARTALYORUM.COM üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, KARTALYORUM.COM sitesini hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.