içinde

Talep ediyorum…

DUBLİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:Selim Işık

DAVALI: Dublin Nüfus İdaresi

KONU: İsim değişikliği

AÇIKLAMALAR: 1- 2020 yılı Ekim ayı itibariyle Republikanıza gelmiş bulunmaktayım.

2- Republikanıza giriş yaparken, belgeleri doldurma aşamasında yapmış olduğum -kafama tüküriim- bir hata neticesinde adım, kayıtlarınıza SELİM IŞIK olarak geçmiş bulunmaktadır.

3- Oysa, geldiğim yerde, insanlar beni Sverisson adıyla bilir, öyle çağırırlardı. Yıllar boyunca bu isimle yaşadım, anıldım, sevildim (ya da öyle sanıyorum) ve bu ismi benimsedim. 

4- An itibariyle üzerime yapışmış bulunan Selim Işık adından memnun ve mutlu değilim. Alışmış ve benimsemiş olduğum Sverisson adına sahip olmak arzusundayım.

5- Bu niyetle, gerekli çabaları gösterdiğim halde başarılı olamadım. Bu nedenle mahkemenize başvurmak zorunda kaldım.

6- Geldiğim yerde “Beşer şaşar” deyimiyle, herkesin hata yapabileceği vurgulanır. Republikanızın yenisi olduğumdan, sizleğ bu konuda ne diyoğ, sizde nasıl değimleğ vağ bilmiyoğum.

7- Muhterem mahkemenizin adımın, eskiden olduğu gibi Sverisson olarak değiştirilmesi konusunda yardımını talep etmekteyim.

HUKUKİ SEBEPLER: İrlanda Republikası Medeni Kanunu, irlanda Medeni Usul Kanunu, Nüfus Kanunu, ilgili her tür yasa.

HUKUKİ DELİLLER: Republikanız kayıtları, Geldiğim ülke kayıtları, biri bozacı diğeri şıracı olan şahit beyanları, ve sair her tür delil.

NETİCE ve TALEP: Hatice’yle, ah pardon, Yukarıda açıklamış olduğum nedenlerle kayıtlarınıza SELİM IŞIK olarak geçmiş olan ismimin, SVERİSSON olarak değiştirilmesi konusunda gerekenin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim.

Bandrol, tarih ve imza

(bandrol ne alaka demeyin efenim, yabancı ülke, sonra “aman efendim şu eksikti, bu eksikti” diye talebimiz reddolmasın da… bırak, fazlası olsun… neme gereek…malum, “artmayınca yetmez”…)

Bir cevap yazın

GIPHY Uygulama Anahtarı Ayarlanmadı. Lütfen Kontrol Edin

 1. Sağoluun, varolun arkadaşlar… Bu arada, Bozacıyla şıracı birlik olup kafa çekmeye gitmişler…. Gitmişken de biraz fazla kaçırmış, başlarını belaya sokmuşlar… Halihazırda hem zil-zurna durumdalar, hem de içeriden ha deyince çıkacak gibi görünmüyorlar….Yani, demem o ki, şahit meselesi yan yattı, çamura battı vaziyette… O sebeple hani… Rica etsem… Uygun görüp de… Bir yardım… Muavenet filan… Kem… Küm… ?????

 2. KARAR:

  Gereği düşünüldü. Davacı Selim IŞIK’ın, DUBLİN NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ’nde kayıtlı isim değişikliği talebi ile ilgili Mahkememizde açtığı davada verilen ara karar gereği;

  1- Hak kaybını önlemek amacıyla, davacının talep ettiği ismi daha evvel kullandığı hususu kesinleşinceye kadar, söz konusu ismin davacı Selim IŞIK tarafından kullanılmasına,

  2- Mahkeme jürisinin görüşlerinin talep edilmesine,

  3- Davacının söz konusu ismi daha önce kullandığını ifade ettiği “öbür taraftan” kanıtların istenilmesine,

  4- Davacının kullanmayı talep ettiği “Sverisson” isminin toplumsal ahlak ve ulusal güvenlik açısından anlamının bilirkişi belirlenerek sorulmasına,

  5- Söz konusu ismin herhangi bir kuruma ve kuruluşa çöreklenmiş örgütsel bağda ilişkisinin olup olmadığının soruşturulmasına,

  6- Herhangi bir örgütsel bağı ve anarşik anlamı bulunmadığı takdirde “Sverisson” ismini hak ettiğine dair 28 adet paylaşım yapmasının izlenmesi ve takip edilmesine,

  7- Davacının geldiğim yer dediği “öbür tarafta” ikamet eden bozacıların ve şıracıların dinlenmesine,

  İrlanda Republikası Medeni Kanunu, İrlanda Medeni Usül ve İcra-İflas Kanunu, Nüfus Kanunu ve Tarih Öncesi Kelt Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri uyarınca oy birliği ile karar verilmiştir.

 3. Hayır, bir şey değil, bu güne kadar “benim” diyen mahkemenin böylesine nefis bir ara karar…. Ve hatta arayı geçtim nihai karar verdiğine şahit olmadım diyeceeem…. “Vaaay, ulan sen, müesses nizama, bu nizamın kurumlarına, halkın adalete olan inancına güvenine aykırı, yıkıcı ve bölücü faaliyetler peşinde misin?…. Bre melun….” tepkisiyle karşılaşırım korkusuyla, diyemiyorum…. Hay sen çok yaşa Murat Hocam….. ?????…..?????